JOANNA CHOCHAR

Joanna Chochar
kl. VIA
Publiczna Szkoła Powszechna w Iłży
Iłża, 21 listopada 1946 r.

O czym mówią zbiorowe mogiły?

My, Polacy, wiemy, co to jest horda hitlerowska i co wyczyniali ci ludzie bez Boga i wiary u nas w Polsce. Ja, mała Polka kochająca swój piękny kraj, nie mogłam patrzeć na to wszystko. Każda wieś, każde miasto były dotknięte łapą hitlerowca. A tam, w lesie budowała się niepodległa Polska! Działy się tam rzeczy okropne. O wolność narodu i człowieka bili się najlepsi synowie Polski. Ile jest mogił w naszej Polsce, [grobów] tych ludzi, którzy chcieli wywalczyć lepsze jutro [dla] niepodległej, demokratycznej Polski. Są oni na pewno szczęśliwi, że ziemia polska przyjęła ich do swego łona i przykryła żółtym lekkim piaskiem zbroczonym krwią bohaterów. Szumiące lasy śpiewają im żałosną melodię o nowej Polsce. I wyśniła im się ta Polska, za którą oddali swe młode życie. A czy wszyscy rodzice wiedzą, że nie żyje ich syn czy córka? Nie wszyscy, a wiedzą [o tym] tylko kochane polskie lasy, które nucą smętną dumkę o wiernych synach ojczyzny. Dużo pamiątek zostawiły dzielne dzieci polskie, które oddały duszę Bogu, a ciało ziemi. Zapamiętamy na zawsze męczarnie tych ludzi,


którzy chcieli wywalczyć lepsze jutro dla Polski. W krótkim czasie Polska była wyzwolona
od w ielkiego jarzma hitlerowskiego. Nareszcie skończyły się męczarnie narodu polskiego.
Nastała upragniona wolność.