WŁADYSŁAW GRABARCZYK

Dnia 22 sierpnia 1945 r. stawił się do Prokuratury Specjalnego Sądu Karnego w Poznaniu

[świadek] Władysław Grabarczyk, który podaje:


Imię i nazwisko Władysław Grabarczyk
Imiona rodziców Stanisław, Józefa
Data i miejsce urodzenia 19 marca 1919 r., Poznań
Miejsce zamieszkania Poznań, ul. Wielkie Garbary 50 m. 4

Fotografie (14), które przedkładam, przywiozłem z [nieczytelne], gdzie przebywałem na pracy. Zabrałem je z mieszkania pewnej Niemki, do której przypadkowo zaszedłem, z albumu. Oglądając ten album i zdając sobie sprawę z tego, że mogą one stanowić niezbity dowód okrucieństwa Niemców, przez których sam zostałem osadzony w obozie koncentracyjnym we Frankfurcie nad Odrą, zabrałem je, aby w miarę możliwości okazać je władzom polskim.

Pragnę również podać, że prawdopodobnie w Poznaniu przebywa pewien Volksdeutsch, który był strażnikiem w Forcie VII w Poznaniu, i który ma na sumieniu dużo straconych Polaków. Nazwiska nie mogę na razie podać. Wygląd jego: wysoki, blondyn, ok. 21 lat. W tej sprawie sądzę, że uda mi się ustalić jego nazwisko przez znajomego, który go również zna, i który twierdzi, że go widział w Poznaniu.