HENRYK WASSER

Warszawa, 11 listopada 1947 r. Członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni w Warszawie, sędzia Halina Wereńko przesłuchała niżej wymienionego w charakterze świadka, bez przysięgi. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i o obowiązku mówienia prawdy świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Henryk Wasser
Imiona rodziców Leon i Estera z d. Podlaska
Data urodzenia 13 czerwca 1910 r. w Suwałkach
Wyznanie mojżeszowe
Miejsce zamieszkania Warszawa Saska Kępa, ul. Elsterska 3
Przynależność państwowa i narodowość polska, narodowość żydowska
Wykształcenie Szkoła Główna Handlowa
Zawód pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego

W czasie istnienia getta warszawskiego od 15 listopada 1940 do 24 kwietnia 1943 roku byłem w getcie. Byłem sekretarzem podziemnego archiwum kierowanego przez dr. Ringelbluma. Z tego tytułu badałem stosunki w getcie i od 22 sierpnia 1942, to jest od zagłady getta warszawskiego, przebywałem bez przerwy na jego terenie, zbierałem materiały do archiwum.

Józefa Żyto vel Zito osobiście nie znałem. Z tytułu swego podziemnego urzędu byłem poinformowany, iż w okresie od 22 lipca do połowy sierpnia 1942 [brak tekstu] jestem pewien), Niemiec Józef Żito vel Żyto przepisał sobie od Żydów przedsiębiorstwo mechaniczne, zatrudniające kilkadziesiąt, do stu osób.

Z chwilą, gdy SS odbierało licencje przedsiębiorcy, pracowników zabierano do Treblinki. Mogę stwierdzić z całą pewnością, iż na terenie getta nie było ani jednego przedsiębiorcy, który by miał podejście humanitarne do ludności żydowskiej.

Wszyscy robili majątki i wyzyskiwali ludność.

Opinii indywidualnie o działalności Zito wydać nie mogę.

Na tym protokół zakończono i odczytano.