JAN MURAS

Szer. Jan Muras, 2 [Karpacki] Oddział Sanitarny, Dywizja Strzelców Karpackich [?].

W kampanii wrześniowej 1939 r. udziału nie brałem (kat. C). Od 1928 r. mieszkałem w kol. Hartania.

10 lutego 1940 r. o godz. 4.00 zostałem przez NKWD i żołnierzy rosyjskich zaaresztowany i wraz ze wszystkimi innymi z kolonii Hartania wywieziony bezpośrednio do ZSRR. Podróż trwała 30 dni, podczas których nie dawano prawie nic do jedzenia.

Wraz z rodziną zostałem przydzielony do pracy przymusowej w kopalni węgla „Szeptykul” [?]. Warunki pracy były bardzo ciężkie, a wynagrodzenie marne. Pracowałem w kopalni „Szeptykul” [?] trzy miesiące, następnie zostałem przeniesiony do Maukainu [Majkajynu], gdzie pracowałem przy budowie baraków. Warunki były jednakowo ciężkie.

W Maukainie [ Majkajynie] pracowałem do lutego 1941 r., potem wstąpiłem do armii polskiej w Ługowoji [Ługowoje].

Miejsce postoju, 8 marca 1943 r.