WIKTOR SUCHODOLSKI


Kpr. Wiktor Suchodolski, ur. 25 marca 1909 r., 3 Korpus Pułku Artylerii Lekkiej, batalion dowodzenia 1 Dywizjonu.


Aresztowany przez milicję 19 maja 1941 r. w Wilnie, zostałem odstawiony do aresztu śledczego przy ul. Dominikańskiej 4, gdzie byłem przez trzy dni. Podejrzewano mnie o nastroje antysowieckie, z tej racji, że pracowałem w straży więziennej. Po badaniu na dalsze śledztwo przewieziono mnie do więzienia na Łukiszkach. Byłem oskarżony z paragrafu 58.10 (kontrrewolucja) według białoruskiego kodeksu karnego. Badania odbywały się często w nocy, kilkakrotnie grożono mi dziesięcioletnim więzieniem.

22 listopada 1941 r. wywieziono nas pociągiem do miasta Gorkij [Gorki] (Niżny Nowogród) W czasie 11 dni transportu dano tylko jeden raz po trzy sucharki, wodę dawano bardzo rzadko. W Gorkim przebywałem dalej w więzieniu (bez wyroku) do dnia zwolnienia, tj. do 7 września 1941 r. W więzieniu warunki wyżywienia i zdrowotne bardzo złe: 400 g chleba i rzadka zupa dwa razy dziennie. Największą grupą w więzieniu byli Polacy, drugą Litwini. Stosunek Litwinów do Polaków bardzo wrogi. Po zwolnieniu wyznaczono mi miejscowość Wornary [Wurnary], Czuwaska Republika [Czuwaska ASRR], gdzie przebywałem do 25 października 1941 r. Na moje prośby skierowania do Wojska Polskiego, odpowiadano odmownie. W końcu na własną rękę udałem się pociągiem do Buzułuku, skąd dostałem przydział do 19 Pułku Saperów (Tockoje).