KAROL LACHOWICZ


Kan. Karol Lachowicz, ur. 31 marca 1919 r. 3 Korpus Pułku Artylerii Lekkiej, pluton [nieczytelne], 1 dywizjon.


6 maja 1941 r. zostałem powołany do [nieczytelne] pułku artylerii lekkiej konnej, do miejscowości Kujminka [?] pod Moskwą. Dowódcą baterii był lejtnant Błahorozumow, który oświadczył nam, że jesteśmy ochotnikami. W czasie okresu rekruckiego nie wolno nam było mówić po polsku i śpiewać. Dowódca baterii ukarał mnie dziesięciodniowym aresztem za niedopilnowanie koni, a za to samo przewinienie żołnierz sowiecki dostał naganę ustną. Podczas przerw obiadowych Polaków używano do robót. Polacy byli uważani za wrogów narodu sowieckiego.