LEON BECH

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Krzyżanowice (Leszcze-Gacki)
Gmina: Zagość
Powiat: Pińczów
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

15 sierpnia 1943 r. w Krzyżanowicach.

2. Rodzaj egzekucji (rozstrzelanie, powieszenie itp.):

Rozstrzelani.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ilość zamordowanych: 4 osoby.

Skąd przywieziono ofiary: Z miejsca. Nazwiska, wiek, zawód, adresy:


1) Czerw Mieczysław, lat 22, rolnik,
2) Rejdak Mieczysław, lat 18, rolnik,
3) Sarna Jan, lat 20, rolnik,
4) Konieczny Czesław, lat 18, rolnik.
5) Czerw i Rejdak z gr. Leszcze, Sarna i Konieczny z gr. Gacki-Krzyżanowice, z gminy Zagość, pow. pińczowski.
4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Nie.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Ekspedycja karna z Chrobrza.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Nie.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób?

Nie.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Pochowane na cmentarzu parafialnym parafii Krzyżanowice.

9. Opis grobu (grobów, rozmiary, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie):

Pojedynczo.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

1) Nie. 2) Na cmentarzu w Krzyżanowicach.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Nie ma.

Dnia 12 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Zagość Becha Leona wobec Sądu Grodzkiego w Pińczowie.