JÓZEF KANIA

Gortatowice, dnia 15 września 1948 r. o godz. 13.00 ja, Kurandy Edward z Posterunku MO Kije, działając na podstawie art. 203 § I i art. 245 KPK, na skutek polecenia Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckiej wszcząłem w sprawie tej dochodzenie. Przesłuchałem świadka: Kania Józefa, zam. Gortatowice, gm. Kliszów, przy czym ustaliłem, co następuje:


Imię i nazwisko Józef Kania
Imiona rodziców Antoni i Maria
Zajęcie rolnik
Stan cywilny żonaty
Miejsce zamieszkania Gortatowice, gm. Kliszów, pow. Pińczów

Świadek zeznał: W miesiącu maju, dokładnie dnia nie pamiętam, 1943 r. przyjechali żandarmi, nazwiska są nieznane, z Chmielnika. Zabrali Kanię Lesława, zam. Gortatowice, gm. Kliszów, i wywieźli go do Chmielnika. Po paru dniach wywieźli go do Kielc, a z Kielc wywieźli go do Oświęcimia i tam zginął. Po upływie paru dni przyjechali ci sami żandarmi z Chmielnika, zabrali Brożka Jana i wywieźli go do Chmielnika, i stamtąd został wywieziony do Oświęcimia, i tam zginął. Więcej do powyższej sprawy zapodać nie mogę.

Tak zeznałem i przed podpisaniem odczytano.