JAN JASTRZĘBSKI

Dnia 28 czerwca 1947 r. w Strzegomiu, gm. Osiek, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich z siedzibą w Radomiu, Ekspozytura w Staszowie, w osobie b. Sędziego Albina Walkiewicza, adwokata w Staszowie, przesłuchała niżej wymienionego w charakterze świadka bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 KPK świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Jan Jastrzębski
Wiek 46 lat
Imiona rodziców Jan i Michalina
Miejsce zamieszkania Strzegom, gm. Osiek
Zajęcie rolnik
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność niekarany

W 1942 r. zawiozłem ćwierć ziemniaków do Staszowa, by sprzedać i kupić soli. Spotkał mnie Niemiec ze straży leśnej w Staszowie i pobił mnie kolbą karabinu, i kopał. Od tego pobicia utraciłem władzę w nogach, ciężko chorowałem, byłem bezwładny, dopiero obecnie o kulach mogę się poruszać. Niemiec ten nie powiedział mi, z jakiego powodu mnie bije. Nazwiska i formacji nie znam. Nic więcej nie wiem.