SYLWIN OWSIANKO-GIRSKI

Łódź, 22 września 1947 r.

20 września 1947 r. Łodzi sędzia śledczy S. Krzyżanowska przesłuchała niżej wymienionego w charakterze świadka, bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i o obowiązku mówienia prawdy oraz o znaczeniu przysięgi, sędzia odebrała od niego przysięgę, po czym świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Sylwin Owsianko-Girski
Wiek 19 lat
Imiona rodziców Tomasz i Maria z Bienków
Miejsce zamieszkania Łódź, ul. Narutowicza 58
Zajęcie urzędnik samorządowy
Karalność niekarany
Stosunek do stron obcy

Wobec wzmianek w prasie o ujawnieniu obozu jeńców sowieckich w Ostrowi Mazowieckiej i Grondach pragnę donieść, że w miejscowości Ostrówek (stacja kolejowa), pow. węgrowski, znajdował się także obóz jeniecki, prawdopodobnie był to podobóz obozu w Ostrowi, gdyż miał on tę samą cyfrę obozową, umieszczoną na bramie i w Ostrowi, i w Ostrówku, a mianowicie 303 albo 333, dziś już trudno mi ustalić.

Obóz ten mieścił się pośrodku osady Ostrówek, częściowo na terenie byłej fabryki odlewów żelaznych i narzędzi rolniczych Loewensteina. Według moich obserwacji obóz ten mógł liczyć ponad 10 tys. ludzi i powstał w początkach inwazji na Rosję. Mam wrażenie, że wiosną 1943 roku obóz został zlikwidowany po częściowym wywiezieniu resztek jeńców (2 – 3 tys.), których do tej pory nie wykończyli z głodu. Reszta podobno została wywieziona do Mińska Mazowieckiego.

Słyszałem, że od pierwszego dnia istnienia obozu panowała w nim epidemia, dziennie umierało dwustu – trzystu ludzi. Chowano ich poza obozem, w pobliżu toru kolejowego. Przypuszczam, że jeszcze dziś każdy z mieszkańców będzie mógł wskazać, [gdzie]. Miejsca te były znane, gdyż wobec ogromnej epidemii doły na grzebanie jeńców były przygotowane zawczasu.

Znam nazwiska dwóch osób z załogi obozu. Będę je mógł przedstawić później, gdyż notatki dotyczące tego mam pod Węgrowem. Przedstawię te nazwiska wprost Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Warszawie.

Oprócz mnie nazwiska członków załogi obozowej wskazać mogą także Lanc, restaurator w Ostrówku i Ufnal, także restaurator w Ostrówku, którzy mieli handlowe kontakty z Niemcami.

Odczytano.