STANISŁAW KRUSZYNA

KWESTIONARIUSZ O OBOZACH

Miejscowość: osada Tarłów
Gmina: Tarłów
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Nazwa obozu:

Obóz pracy, okopów frontowych I linii nocnych robót.

2. Położenie obozu:

Osada Tarłów, gmina Tarłów.

3. Rozmiary obozu:

Szkoła Powszechna, dwupiętrowa w Tarłowie.

4. Data założenia obozu:

17 września 1944 roku.

5. Data likwidacji obozu:

W czasie przerwania frontu przez wojska rosyjskie w styczniu 1945 roku.

6. Czy w obozie byli wyłącznie Polacy, czy wyłącznie Żydzi z Polski, czy Polacy i Żydzi z Polski?

Sami Polacy.

7. Czy w obozie byli cudzoziemcy, jacy (czy byli Żydzi z zagranicy?), ilu?

8. Jaki był przeciętny stan zaludnienia obozu?

500 osób.

9. Ile osób przeszło przez obóz podczas istnienia?

5000 osób.

10. Co się stało z więźniami podczas likwidacji obozu?

Przerwanie frontu ułatwiło ludziom ucieczkę z obozu.

11. Czy więźniowie pracowali w obozie, jaką pracę wykonywali, jakie były warsztaty pracy?

Pracowali jedynie przy kopaniu okopów przy Wiśle w nocy.

12. Czy więźniowie pracowali poza obozem, jaką pracę wykonywali, gdzie?

Poza obozem nie pracowali, ponieważ całą noc pracowali przy okopach przy Wiśle.

13. Jak odżywiano więźniów?

Bardzo źle.

14. Czy w obozie była izba chorych, szpital?

Nie było.

15. Czy w obozie były epidemie, jakie?

16. Czy są dane o śmiertelności w obozie?

Kilkadziesiąt osób.

17. Czy odbywały się egzekucje w obozie, poza obozem, w jaki sposób?

Tak, przez bicie i maltretowanie Polaków.

18. Czy zwłoki niszczono, jak, gdzie?

Zakopywano bez śladu.

19. Czy w obozie było krematorium?

20. Czy ustalono gdzie zostały pochowane zwłoki zamordowanych i zmarłych (podać miejsce)?

Częściowo z zamordowanych, zmarłych nie było, tylko wszyscy rozstrzelani.

21. Jaki jest obecnie stan obozu, co zostało zniszczone, co znajduje się na miejscu obozu?

Obozu nie ma, nic się nie znajduje, ponieważ całkowicie został zlikwidowany.

22. Czy zachowały się z obozu jakieś dowody rzeczowe (dokumenty, rzeczy po zamordowanych i temu podobne), jakie, gdzie się znajdują, czy zostały zabezpieczone?

Żadnych dowodów rzeczowych, czy też dokumentów nie ma, ponieważ przy likwidacji wszystko doszczętnie Niemcy spalili.

23. Czy znane są nazwiska i ewentualne adresy osób, które więziono w obozie (podać)?

1) Stępniak Antoni, os. Tarłów,

2) Halowski Władysław, os. Tarłów,

3) Janowski Kazimierz, os. Tarłów,

4) Bieńkowski Jan, os. Tarłów, i cały szereg innych osób.

24. Czy znane są nazwiska Niemców, kierownika obozu i innych funkcjonariuszy (podać nazwiska, szarże)?

Brak danych.

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Tarłów Kruszynę Stanisława wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.