WSIEWOŁOD KURELUK

[1.] Stopień, nazwisko i imię zeznającego:

Strzelec Wsiewołod Kureluk (więziony).

[3.] Metody badania i torturowania aresztowanych w okresie śledztwa:

Aresztowany za rzekomą przynależność do organizacji kontrrewolucyjnej. Śledztwo zawsze w nocy. Celem wymuszenia przyznania się do winy bito rękoma po twarzy i kolbą pistoletu. Grożono śmiercią.

[4.] Procedura sądowa, wyrokowanie zaoczne i sposób ogłaszania wyroków (bardzo pożądane są teksty wyroków):

Wyrok zaoczny po 15 miesiącach pobytu w więzieniu śledczym. Tekst wyroku w przybliżeniu: Za przynależność do organizacji kontrrewolucyjnej skazany na osiem lat poprawczych obozów pracy.

[5.] Fakty mordowania ludzi podczas przemarszów, transportów, na robotach, w więzieniach itp.:

W Komi ASRR na 26 punkcie (obok Uchty) w kwietniu 1941 roku [został] zastrzelony przez pilnującego żołnierza sowieckiego oficer polski (nazwisko prawdopodobnie Nowicki), dlatego że nie chciał pracować w wodzie i odszedł na inne miejsce. Zwłoki zakopano zaraz na miejscu.

[7.] Życie w obozach przymusowej pracy (organizacja obozów, normy pracy):

Po przybyciu do obozu pracy w marcu 1941 mieszkano przez dwa tygodnie w namiotach, potem w ziemiankach. Potem w postawionych przez siebie barakach. Normy: 64 metry bieżące pnia z czterech stron obcinać; zrobić trzy okna wraz z ramami; ułożyć 34 metry kwadratowe podłogi. Normy te były niemożliwe do wykonania.

[8.] Życie w więzieniach:

Cela 5 na 5 metrów, 46 ludzi. Jedzenie: 600 gramów chleba, wrzątek, litr zupy na obiad, pół litra zupy na kolację. Około raz na dwa tygodnie 2 dkg cukru.

M.p., 16 marca 1943 r.