MARIA BORKOWSKA

Dnia 27 grudnia 1945 r. w Radomiu Sędzia Śledczy II rejonu Sądu Okręgowego w Radomiu, z siedzibą w Radomiu, w osobie Sędziego Kazimierza Borysa, przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Maria Borkowska
Wiek 58 lat
Imiona rodziców Antoni i Józefa
Miejsce zamieszkania Radom, ul. Żeromskiego 112
Zajęcie nauczycielka
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność niekarana
Stosunek do stron obca

Dnia 12 października 1942 r. została stracona w Rożkach koło Radomia między innymi Antonina Janina Gutkowska, ur. 12 października 1892 r., nauczycielka z Radomia. Stracona była moją przyjaciółką. Mieszkałyśmy w bliskim sąsiedztwie. Bywałyśmy u siebie często.

Dnia 25 września 1942 r. Gutkowska została aresztowana. Właśnie gdy przyszłam do niej tego wieczoru, zastałam u niej sześciu gestapowców przeprowadzających rewizję. Gutkowska leżała na ziemi. Zatrzymano i mnie. Zwolniono mnie po upływie około pół godziny, po uprzednim wymuszeniu ode mnie przyrzeczenia, że nikomu nie powiem o tym, co widziałam. Od chwili aresztowania Gutkowskiej nie można było z nią nawiązać żadnego kontaktu. Aresztowanie Gutkowskiej nastąpiło w związku z jej działalnością o charakterze politycznym.

Na miejscu stracenia Gutkowskiej nie byłam obecna. Poznałam ją jednak wśród powieszonych w Rożkach na fotografii.

Świadkowi okazano fotografię powieszonych w Rożkach, po czym świadek zeznaje:

Antoninę Gutkowską poznaję wśród powieszonych w trzeciej z rzędu kobiecie, licząc od strony lewej, a trzynastej z rzędu, licząc od strony prawej, na fotografii oznaczonej „Rożki I”, oraz w trzeciej z rzędu kobiecie, licząc od strony lewej, widocznej na fotografii „Rożki II”.

Odczytano.