WŁADYSŁAW BIAŁEK

Dnia 24 kwietnia 1948 r. we Wzdole Rządowym prokuratura rejonu Sądu Okręgowego w Kielcach z siedzibą w Kielcach z dnia 20 marca 1948 r. za ŻN 69/47 w osobie kpr. Kazimierza Kroska [z] posterunku Milicji Obywatelskiej w Bodzentynie, z udziałem protokolanta milicjanta Stanisława Matysika [z] posterunku Milicji Obywatelskiej w Bodzentynie, przesłuchała niżej wymienionego w charakterze świadka, bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 kpk, świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Władysław Białek
Data urodzenia 5 grudnia 1890 r.
Imiona rodziców Walenty i Maria z Telków
Miejsce zamieszkania Wzdół Rządowy, gm. Bodzentyn, pow. Kielce
Zajęcie rolnik
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność rzekomo niekarany
Stosunek do stron obcy
Około 20 kwietnia 1943 r . przyjechali gestapowcy z Końskich. Przywieźli ze sobą polskiego

partyzanta, którego Niemcy schwytali. Przedtem przez zimę kwaterował on u rodzin we Wzdole. Doprowadził [Niemców] do domów, w których kwaterował. Gestapowcy pozabierali z nich całe rodziny – ogólnie zabrali 18 ludzi. Przyprowadzili ich na pierwszy Wzdół Rządowy i rozstrzelali na łące, Wincentego Ledwójcika na końcu wioski. Wśród tych rodzin było sześcioro dzieci [w wieku] od pierwszego do piątego roku życia. Zostały przy piersiach matek rozstrzelane.

Zwłoki pochowane są na miejscowym cmentarzu na Wzdole Rządowym, gm. Bodzentyn.

Przypuszczam, że

[ludzie ci] zosta li zabi ci [za to,] że przechowywali partyzantów i że sami
byli partyzantami.