WINCENTY KRÓL

Kielce, dnia 23 grudnia 1947 r. o godz. 9.00 ja, Stanisław Gałka z Referatu Śledczego przy komisariacie Milicji Obywatelskiej w Kielcach, działając na mocy polecenia prokuratora Sądu Okręgowego w Kielcach wydanego na podstawie art. 20 kpk przepisów wprowadzających z dnia 16 grudnia 1947 r., zachowując formalności wymienione w art. 135, 140, 258 i 259 kpk, w obecności protokolanta Jana Zielono, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek, uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie, oświadczył:


Imię i nazwisko Wincenty Król
Imiona rodziców Mikołaj i Helena
Wiek 78 lat
Miejsce urodzenia Busk
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód cukiernik
Miejsce zamieszkania Kielce, ul. Prosta 2

W niniejszej sprawie wiadomo mi, co następuje:

Wiosną 1944 r. mój syn został aresztowany przez żandarmerię niemiecką podczas pracy na stacji kolejowej, gdzie pracował przy telegrafie. Od razu po aresztowaniu został osadzony w więzieniu przy ul. Zamkowej, gdzie przebywał sześć tygodni. Po sześciu tygodniach został rozstrzelany na ul. Słonecznej.

Wiadomo mi było, że mój syn należał do organizacji podziemnej [działającej] przeciwko Niemcom, lecz jakie zarzuty Niemcy mu postawili, tego nie wiem, gdyż po aresztowaniu nikogo nie dopuszczali i nikt z takim więźniem się nie widział. Czy mój syn był bity i kto go bił, tego w ogóle nie wiem. Natomiast zwłoki syna zostały ekshumowane z ul. Słonecznej i pochowane na cmentarzu w Kielcach.

Zeznałem wszystko i po przeczytaniu podpisałem.