ZOFIA KLIKOWICZ

Kielce, dnia 7 lutego 1948 r. o godz. 8.00 ja, Józef Łukasik z Referatu Śledczego przy komisariacie Milicji Obywatelskiej w Kielcach, zachowując formalności wymienione w art. 135, 140, 258 i 259 kpk, w obecności protokolanta Jana Zielono, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienioną w charakterze świadka, która, uprzedzona o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie, oświadczyła:


Imię i nazwisko Zofia Klikowicz
Imiona rodziców Stanisław i Maria
Wiek 28 lat
Miejsce urodzenia Kielce
Wyznanie rzymskokatolickie
Zajęcie przy mężu
Miejsce zamieszkania Kielce, ul. Zagnańska 23

W niniejszej sprawie wiadomo mi, co następuje:

W 1944 r., [dokładnej] daty sobie nie przypominam, Makowski został aresztowany i osadzony w więzieniu w Kielcach. Wiem, że jeden gestapowiec, który aresztował Makowskiego, nosił imię [nieczytelne], nazwiska nie pamiętam. Wygląd: czarny, wysoki i otyły.

Więcej w tej sprawie nie jest mi nic wiadome, na tym kończę swoje zeznanie i po odczytaniu podpisuję.