STANISŁAWA CHRABĄSZCZ

Kielce, dnia 12 lutego 1948 r. o godz. 10.40 ja, Józef Łukasik z Referatu Śledczego przy komisariacie Milicji Obywatelskiej w Kielcach, zachowując formalności wymienione w art. 135, 140, 258 i 259 kpk, w obecności protokolanta Jana Zielono, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienioną w charakterze świadka. Świadek, uprzedzona o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie, oświadczyła:


Imię i nazwisko Stanisława Chrabąszcz
Imiona rodziców Jakub i Katarzyna
Wiek 49 lat
Miejsce urodzenia Kielce
Wyznanie rzymskokatolickie
Zajęcie przy mężu
Miejsce zamieszkania Kielce, ul. Słoneczna 4
W niniejszej sprawie wiadomo mi, co następuje. Tadeusz Socha jest mi znany sprzed wojny.

Wiem, że w 1940 r. wyjechał do Sandomierza, gdzie został aresztowany i wywieziony do obozu w Dachau. O ile mi wiadomo, przysłał listy z Dachau do domu. W 1941 r. w marcu przyszła wiadomość, że Tadeusz Socha zmarł na serce.

Co mu Niemcy zarzucali, nie wiem. Dodaję że z jego rodziny żyją matka i córka, które wyjechały na zachód, gdzieś koło Olsztyna, dokładnego adresu nie znam.

Na tym kończę swoje zeznanie i po odczytaniu podpisuję.