JAN KOLARUS


Imię i nazwisko Jan Kolarus
Imiona rodziców Antoni i Katarzyna z Porców
Wiek 65 lat
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Januszowice, gm. Grabki, pow. buski

Świadek zeznał:

Pod koniec grudnia 1944 r. zostałem zabrany przez Niemców do obozu pracy znajdującego się w Raczycach-Piaskach z racji tego, że moi synowie, zabrani przez Niemców do obozu pracy przymusowej w Brzezinach, gm. Szydłów, z tego obozu zbiegli, co sołtys gromady Januszowice Franciszek Stępień wydał i za co żandarmi zabrali moją żonę do obozu pracy w Brzezinach. Pracowała przy kuchni przez 14 dni, po upływie tego czasu została zwolniona, po czym zabrali mnie do Raczyc. W tym obozie pracy znajdowało się ok. 60 osób z okolicznych wiosek tutejszej gm. Grabki. Nadmieniam, że wychodziłem do pracy z tego obozu jedynie przez dwa dni – później zmanipulowałem z nogą, którą zbadał ich lekarz, po czym zostałem zwolniony na [podstawie] świadectwa lekarskiego po upływie ośmiu dni.

Więcej zapodać nie mogę, gdyż [nic więcej] mi nie wiadomo.

Tak zeznałem. Bicia i znęcania się nad ludnością znajdującą się w tym obozie nie widziałem.