JAN BOROŃ


Imię i nazwisko Jan Boroń
Imiona rodziców Stanisław i Katarzyna
Wiek 50 lat
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Narodowość polska
Miejsce zamieszkania Janowice, gm. Grabki, pow. Busko

Świadek zeznał, że został przymusowo przez Niemców [zabrany] do robót od października 1944 r. Skoszarowany został wraz z ludnością z okolicznych wiosek gm. Grabki, gdzie pracowali przy okopach. 9 stycznia 1945 r. [w wyniku] łapanki został przydzielony do obozu pracy w Raczycach-Piaskach. W obozie tym znajdowało się ok. 30 mężczyzn z Sanoka. Żywności dostawali dosyć, lecz bez okrasy. W obozie tym [świadek] był trzy dni. Kiedy ruszył front, Niemcy zabrali go z niego, pędząc przed sobą, zbiegł im dopiero z Imielna [?], pow. Jędrzejów.

Więcej [na temat] innych zbrodni dokonywanych przez Niemców zapodać nie może.

Tak zeznał.