BRONISŁAWA SZYMAŃSKA

Ruczynów, dnia 13 września 1948 r. o godz. 10.00 ja, plut. Jan Witkowski z posterunku Milicji Obywatelskiej w Szczaworyżu, zachowując formalności wymienione w art. 235–240, 258 i 259 kpk, w obecności świadka Stanisławy Kozbiał, zamieszkałej w Ruczynowie, gm. Szczytniki, którą uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienioną w charakterze świadka. Świadek, po uprzedzeniu o prawie [do] odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 kpk [oraz o] odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 kk, oświadczyła:


Imię i nazwisko Bronisława Szymańska
Imiona rodziców Jan i Rozalia z d. Reperowicz
Wiek 38 lat
Data i miejsce urodzenia 13 stycznia 1909 r. w Mikułowicach
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolniczka
Miejsce zamieszkania Ruczynów, gm. Szczytniki, pow. buski
Stosunek do stron żona

W niniejszej sprawie wiadomo mi, co następuje:

15 marca 1943 r. do Skrobaczowa przyjechało dziewięciu żandarmów z Buska. Zabrali mojego męża Piotra Ścianę i zawieźli go do Buska, gdzie trzymali [go] miesiąc, [po czym] zawieźli go do Pińczowa, gdzie został rozstrzelany przez żandarmerię niemiecką. Nadmieniam, że nie potrafię powiedzieć, z jakiej przyczyny [zabrali męża], [aresztowali go] z listy, [na której go] mieli zapisanego.

Tyle mogę zapodać w tej sprawie.

Na tym protokół zakończyłem i przed podpisaniem odczytałem.