ANTONI SEREMEK

Dnia 29 czerwca 1947 r. w Stopnicy Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Radomiu, ekspozytura przy Sądzie Grodzkim w Stopnicy, w osobie sędziego mgr. A. Stanuli, z udziałem protokolanta Zbigniewa Sokoła, przesłuchała niżej wymienionego w charakterze świadka, bez przysięgi. Świadek, uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 kpk zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Antoni Seremek
Wiek 45 lat
Imiona rodziców Mikołaj, Barbara
Miejsce zamieszkania Ruczynów
Zajęcie rolnik
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność niekarany
Stosunek do stron obcy

Za czasów okupacji niemieckiej często przechowywali się u mnie partyzanci, o czym dowiedzieli się Niemcy i z tego to powodu wielokrotnie mnie nawiedzali, lecz ja się ukrywałem.

Wiadomo mi, że Niemcy 7 maja 1943 r. aresztowali Jana Pierona, który był posądzony o przynależność do partii komunistycznej. Wywieźli go do Buska, a następnie do Oświęcimia. Jego żona była na drugi dzień w Busku celem widzenia się z nim, lecz Niemcy nie pozwolili się z nim zobaczyć.

Wiadomo mi również, że Niemcy aresztowali Wojciecha Piwowarczyka za niedostarczenie kontyngentu. Wywieźli go do Oświęcimia, gdzie zmarł. Aresztowania dokonali Juszczyk i Wystygło, którzy służyli w policji granatowej.

Więcej nazwisk nie znam.

Odczytano.