STEFAN BANACZKOWSKI


Imię i nazwisko Stefan Banaczkowski
Wiek 35 lat
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Mędrów, gm. Potok

Świadek, uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zeznaje:

W maju 1942 r. zostałem aresztowany przez żandarmerię niemiecką w Chmielniku pod zarzutem nieodstawienia wyznaczonego kontyngentu. Następnie zostałem odwieziony do więzienia w Pińczowie, skąd zwolniono mnie 7 września 1942 r.

Odczytano.