W. SZCZUCIŃSKI

1. Nazwa obozu:

Brody k. Lwowa.

2. Skład jeńców:

Podoficerowie i strzelcy.

3. Liczba jeńców:

Różna w różnych okresach, od 400 do tysiąca.

4. Czas istnienia obozu:

Od 16 października 1939 r. do marca 1941 r.

5. Opis obozu:

Warunki mieszkaniowe dobre, w obozie była dobra łaźnia (prysznic), warunki wyżywienia dla pracujących dość dobre.

6. Życie w obozie:

Podział na brygady robocze po 25 osób. Wszyscy pracowali przy budowie szosy. Na wiosnę 1940 r. urządzono świetlicę, gdzie strzelcy mogli grać w warcaby i szachy. Do roboty musiał iść każdy zdrowy spośród jeńców. Pracowano nawet w zimie, mimo 15-stopniowych mrozów. Praca trwała osiem do 12 godzin.

7. Stosunek NKWD do jeńców:

Stosunek ten był zależny od ludzi spośród personelu NKWD. Na ogół wymagano pracy i posłuszeństwa, „w nagrodę” za co dawano lepszy posiłek. Władze bezpośrednie były na ogół dość dobrze ustosunkowane, natomiast wyżsi przełożeni obozu ustosunkowani zwykle negatywnie. Bardzo przykre były badania.

8. Jeńcy, którzy się wyróżnili:

Dodatnio wyróżnił się kpr. Wacław Wodacki, ujemnie Adam Janson.

Uwagi:

Faworyzowani byli Ukraińcy i Białorusini, którzy za dobrą pracę dostawali urlopy do domu.

Ppor. W. Szczuciński

1. Nazwa obozu:

Jaworów k. Lwowa.

2. Skład jeńców:

Podoficerowie i szeregowi.

3. Liczba jeńców:

Ok. 300.

4. Czas istnienia obozu:

Marzec–maj 1941 r.

5. Opis obozu:

Jeńcy mieszkali w barakach, żywieni byli dość dobrze.

6. Życie w obozie:

Mimo, że ze strony niemieckiej było tylko sześciu czy ośmiu jeńców, zamieszkali na tej stronie kordonu na każdym kroku podkreślali swoją polską przynależność państwową. W obozie tym byli wyjątkowo dobrze dobrani ludzie. Lekceważono i obracano w śmiech różne triki propagandowe kierowników obozu.

7. Stosunek NKWD do jeńców:

Jak w innych obozach.

8. Jeńcy, którzy się wyróżnili w obozie:

Dodatnio strz. Michał Dorynek, Lichwierowicz; ujemnie: Arkadiusz Suchy.

Uwagi:

Jeńcy w stosunku do siebie bardzo koleżeńscy. Tych, którzy coś niecoś sprzyjali bolszewikom, bojkotowano.

Ppor. W. Szczuciński