JANINA WINCENTYK

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Ochotniczka Janina Wincentyk, 29 lat, absolwentka [nieczytelne].

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

10 kwietnia 1940 r. zabrana z mieszkania w celu podpisania paszportu. Więcej do swoich nie wróciłam.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Sambor, Lwów (więzienie).

4. Opis obozu, więzienia:

Kijów (głównie), Charków (więzienie przejściowe). Warunki: spanie na ziemi (beton), brud i robactwo.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Przeważnie Rosjanki, 18 osób w małej celi [nieczytelne]; kary już kilkakrotnie [nieczytelne] z 1937 r. [nieczytelne].

6. Życie w obozie, więzieniu itp.:

[O] 4.00 rano wyjeżdżałam na pole z [nieczytelne] wracając po [nieczytelne] nas w nocy i [nieczytelne] iść na pole skarżąc się na warunki straszne [nieczytelne] w pole [nieczytelne]. Myć się nie pozwalano [?], [nieczytelne] dawali wodę raz na [nieczytelne] kąpiel.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Wywoływano w nocy, w towarzystwie pięciu „przyjaciół” [?]. Każdy z nich zadawał inne pytania, jednocześnie grożąc nahajką, żeby mówić prawdę. W jedną noc powtarzało się [to] kilkakrotnie.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

[Nieczytelne] fizycznie zmęczyć, obiecywano nawet [nieczytelne] o ile [nieczytelne]. Na wszelkie choroby dawano pigułki – jedne i te same.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?:

Łączności z rodziną nie miałem. O Polsce kazano zapomnieć w ogóle, [nieczytelne].

10. Kiedy została zwolniona, w jaki sposób dostała się do armii?:

[Zostałam] zwolniona z łagru 20 [?] sierpnia. Kazano wybrać teren, gdzie wolno było nam [nieczytelne], następnie podali, jakie wybrałam. [Nieczytelne], gdzie pracowałam jako czarny roboczy – kopanie, noszenie gliny, desek itd. Kiedy ogłoszono nam, że możemy wstąpić do armii polskiej, za zgodą NKWD [wyjechaliśmy?] w gronie koleżanek i kolegów do Buzułuku, przechodząc różne ciężkie chwile [?; nieczytelne]. Do [nieczytelne] jechaliśmy dwa tygodnie.