MARIA SURMIAK

25 kwietnia 1946 r. sędzia śledczy Halina Wereńko, delegowana do Komisji Badania Zbrodni Niemieckich, przesłuchała niżej wymienioną w charakterze świadka. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz o znaczeniu przysięgi sędzia odebrała przysięgę, po czym świadek zeznała, co następuje:


Imię i nazwisko Surmiakowa Maria z d. Szcześniak
Data urodzenia 9 października 1898 r.
Imiona rodziców Sylwester i Katarzyna
Zajęcie kupcowa
Wykształcenie średnie
Miejsce zamieszkania Warszawa, ul. Żabia 5 m. 33
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność nie

Mąż mój Michał Surmiak urodzony 10 października 1894r. w Nawarii, powiat lwowski, z zawodu kupiec, od dnia 20 grudnia 1942 do samego powstania w 1944 roku przebywał w Szpitalu św. Łazarza w Warszawie przy ul. Karolkowej i Wolskiej, na oddziale urologicznym.

Od tej pory wszelki ślad po nim zaginął.