EUGENIUSZ MASŁOWSKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kanonier Eugeniusz Masłowski, 19 lat, uczeń, kawaler.

2. Data i okoliczności aresztowania:

Aresztowany zostałem 24 marca 1940 r. za przejście granicy.

3. Nazwa obozu, więzienia, miejsca robót przymusowych:

Kriwoszczokowskij liesopromchoz.

4. Opis obozu, więzienia:

Obóz ogrodzony kolczastymi drutami, położony nad rzeką Ob. Baraki zrobione z desek, w których mnożyły się pluskwy. Brudna, zawszona bielizna.

5. Skład jeńców, więźniów, zesłańców:

Łagier liczył ok. 1,3 tys. Ludzi, [byli tam] przeważnie Polacy, ukraińscy Żydzi i częściowo Niemcy. Przestępcy polityczni i pospolici byli razem. Poziom umysłowy i moralny – pomieszani razem.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Życie w łagrze było złe: ciasnota, głód, smród i robactwo. Pobudka o godz. 6.00, praca przez 12 godzin dziennie. Wyładowywaliśmy z [nieczytelne] drzewo. Wyżywienie złe, ubranie podarte, buty z opon samochodowych. Życie koleżeńskie nie istniało, ponieważ panował głód.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek NKWD do Polaków złowrogi. Za niewyjście na robotę sadzali do karceru i opowiadali, że nie wrócimy już nigdy do kraju.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska bardzo słaba. Szpital był prawie pusty, tylko trupiarnie zawalone.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?

Łączności z domem i krajem żadnej nie miałem.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony z łagru zostałem 26 października [1941 r.], potem pracowałem w kołchozie 7 Oktiabria, obłasti oszskiej. 22 listopada wstąpiłem do wojska.