JÓZEF MICKIEWICZ

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kanonier Józef Mickiewicz, 42 lata, rolnik.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Aresztowany 25 kwietnia 1941 r. we wsi Leśniki, pow. wołkowyski.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Więzienie w Wołkowysku, łagier w Kandałakszy, obłast murmańska.

4. Opis obozu, więzienia:

Za miastem, teren górzysty, budynki drewniane, warunki mieszkaniowe średnie, higiena na dość dobrym poziomie.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Narodowość: Rosjanie, Ukraińcy, Polacy. Przestępstwa polityczne, częściowo kradzieże. Poziom umysłowy średni, wzajemne stosunki dość dobre.

6. Życie w obozie, więzieniu:

W więzieniu przez miesiąc dwa razy dziesięciominutowy spacer na powietrzu, wyżywienie średnie, ubranie własne, życie koleżeńskie w dość dobrej w zgodzie, kulturalne: żadnych książek lub gazet nie otrzymano.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Dość dobry. Sposób badania ostry, spokojny, często nawet gwałtowny, połączony z biciem w twarz, straszeniem karcerem lub samotnym aresztem.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska możliwa.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączność z krajem i rodziną aż do wybuchu wojny rosyjsko-niemieckiej.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony [zostałem] 3 września 1941 r., dostałem się do armii przy pomocy sowieckich organów wojskowych.