HIPOLIT GAŚ

Dnia 9 października 1972 r. w Warszawie Jan Traczewski, wiceprokurator wojewódzki delegowany do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie, działając na zasadzie art. 4 dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. (DzU nr 51, poz. 293) i art. 129 kpk, z udziałem protokolanta Jadwigi Mikłaszewicz, przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadka uprzedzono o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, po czym świadek stwierdził własnoręcznym podpisem, że uprzedzono go o tej odpowiedzialności (art. 172 kpk). Następnie świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Hipolit Gaś
Imiona rodziców Błażej i Marianna
Data i miejsce urodzenia 28 lutego 1900 r. w Kaczkowie Nowym, pow. Ostrów Mazowiecka
Miejsce zamieszkania Kaczkowo Nowe, pow. Ostrów Mazowiecka
Zajęcie rolnik
Wykształcenie siedem klas szkoły podstawowej
Karalność za fałszywe zeznania niekarany
Stosunek do stron obcy

W okresie okupacji niemieckiej mieszkałem wraz z rodziną we wsi Kaczkowo [Nowe], gm. Małkinia, pow. Ostrów Mazowiecka, i zajmowałem się rolnictwem we własnym gospodarstwie rolnym. W tej samej wsi, w odległości ok. 2 tys. m od moich zabudowań, mieszkał wraz z matką Antoni Kruk. Imienia matki Antoniego Kruka nie pamiętam.

Dokładnej daty obecnie nie pamiętam, ale prawdopodobnie jesienią, ok. godz. 5.00 rano, będąc w swoim mieszkaniu, zobaczyłem, że na drodze wiejskiej zatrzymał się samochód ciężarowy. Zatrzymał się on tuż koło moich zabudowań. Przez okno swojego mieszkania zobaczyłem, że z samochodu tego wysiadło ok. dziesięciu Niemców. Ubrani byli w mundury koloru szaro-zielonego. Nie byli to żandarmi z Małkini. Poszli w kierunku zabudowań Antoniego Kruka. Po upływie ok. dwóch godzin powrócili, wsiedli do samochodu i odjechali. Poszedłem do sołtysa Józefa Rogalskiego (nie żyje) i tam się dowiedziałem, że gestapowcy z Ostrowi Mazowieckiej zabili matkę Antoniego Kruka. Zwłok zamordowanej nie oglądałem i bliższych okoliczności jej zamordowania nie znam.

Na okoliczności powyższej zbrodni zeznałem wszystko, co było mi wiadomo, i protokół powyższy po odczytaniu podpisuję jako zgodny z treścią moich zeznań.