MIKOŁAJ SEWERNIUK

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód, stan cywilny):

Kan. Mikołaj Sewerniuk, ur. w 1922 r., bez zawodu, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Byłem aresztowany z powodu braku pracy.

3. Nazwa obozu, więzienia, miejsca robót przymusowych:

Siedziałem w więzieniu w Kobryniu pięć miesięcy, w Brześciu miesiąc, potem wyjechałem do łagrów na przymusowe roboty.

4. Opis obozu, więzienia:

Cela była mała, a w niej sami Polacy. Radziliśmy się nawzajem i pomagaliśmy sobie.

5. Skład jeńców, więźniów, zesłańców:

W celi siedzieli rozmaici i sami Polacy.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Pracowaliśmy od 7.00 rano do 20.00. Brak jedzenia, ubrania i witamin i ta przymusowa praca.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Zawsze przed pracą politruk mówił, że Polska przepadła i już nie powstanie: „Zapomnijcie o tym, teraz trzeba pracować na kawałek chleba”.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Dawali zwolnienie, gdy człowiek był chory, a jak poważniej, to [wysyłali] do szpitala.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?

Dostawałem z domu listy i paczki.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Z łagrów wyjechaliśmy do polskiej armii 21 listopada 1942 r. [sic!]