JÓZEF WIĘCKOWSKI

Józef Więckowski
kl. IV
Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, 15 czerwca 1946 r.

Jak uczyłem się w czasie okupacji

Przez długie lata niemieckiej okupacji niewiele czasu mogłem poświęcić nauce. Ciągłe zmiany warunków życia powodowane przez wysiedlanie wytwarzały taką sytuację, że nauka po polsku była praktycznie niemożliwa.

Dopiero w połowie 1941 r., kiedy zostaliśmy wyrzuceni z Torunia i zamieszkaliśmy w Suchatówce, niewielkiej wsi pod Toruniem, zacząłem się uczyć pod kierownictwem matki. Opanowałem materiał szóstej klasy szkoły powszechnej i pierwszej gimnazjalnej, używając książek szkolnych przedwojennych, które udało mi się ocalić.

Po ponownym wyrzuceniu i powrocie do Torunia uczyłem się przez cztery miesiące języka angielskiego. Następnie musiałem przerwać ciągłość nauki, ponieważ zmusiły mnie do tego całodzienna ciężka praca i złe warunki życia.