IRENA JASIŃSKA

Irena Jasińska
kl. VIb
Sławatycze, 12 czerwca 1946 r.

Wspomnienie z okupacji niemieckiej

17 września 1939 r. Ojczyzna nasza straciła niepodległość. Wojsko polskie zmuszone było wycofać się. Dużo dostało się [do] niewoli. Ludzie byli przestraszeni. Po domach ciągle były rewizje. Zmuszano jechać do Niemiec, młodzież chowała się po lasach i bruzdach. Chłopców młodych brali siłą na służbę do junaków. Młodzież jednak nie jechała, więc w lasach tworzyły się organizacje. Partyzanci wysadzali pociągi z wojskiem nieprzyjacielskim, walczyli potajemnie. W naszym powiecie był piec w Sobiborze, gdzie palono ludzi.

Całe nasze dzieciństwo smutno przeszło. Chodziliśmy do szkoły ciasnej, ciemnej i zimnej, uczyliśmy się w domu prywatnym, książek mało używaliśmy, bo nie było wolno. Przysyłano nam czasopismo „Ster”, w którym było mało wiadomości. Gdy wyrośniemy, będziemy dzielnymi obywatelami, a naszą zniszczoną Ojczyznę wspólnymi siłami odbudujemy.