ZBIGNIEW TYCHONIEWICZ

Zbigniew Tychoniewicz
kl. Va
Wisznice, 19 czerwca 1946 r.

Moje najważniejsze przeżycie wojenne

Było to 22 czerwca 1941 r., jak Sowieci następowali na Niemców. Niemcy strącili samolot rosyjski 27 czerwca, połapali sowieckich lotników, zabrali ich do niewoli. Za godzinę nadleciały samolot rosyjskie i niemiecki samolot nadleciał, i został strącony. Pewnego razu poszedłem z kolegą na łąkę do strąconego samolotu, obejrzeć, jak on wygląda. Obejrzeliśmy go i [nagle] nadleciał samolot niemiecki, zauważył [nas] i zaczął strzelać do nas.

O godz. 10.00 po obiedzie zaczęły się bić samoloty nad Wisznicami. Spadł samolot rosyjski na zabudowanie jednego gospodarza i spaliło się to mieszkanie, stodoła i obora.

W czerwcu 1944 r. zaczęła się wojna [Sowietów] z Niemcami i ponieśli bardzo dużo strat Niemcy.