ANONIM

[Nieczytelne]
Chełm, 27 czerwca [1946 r.]

Jak uczyliśmy się w czasie okupacji niemieckiej

Podczas okupacji niemieckiej przebywałam na Wołyniu. Uczyłam się w szkole ukraińskiej, lecz po paru dniach zmuszona byłam opuścić tę szkołę, ponieważ nie uczono języka polskiego. Odczuwałam brak języka polskiego, widząc, jak koleżanki uczą się tajnie w kompletach.

Kiedy zaczęłam się uczyć w komplecie, gdy posłyszałam słowa modlitwy szkolnej, zbudziła się we mnie nadzieja w dobrą przyszłość. Czułam się tam jak w domu na wolności, chociaż musiałyśmy w razie niebezpieczeństwa chować się przed wrogami. Profesorka dostawała tajnie rozkłady godzin i programy naukowe.

Miałam wówczas lat 14, [gdy] dostałam kartę do pracy – musiałam opuścić szkołę i pójść do pracy. Mimo wszystko pracowałam i uczyłam się, aby nie zapomnieć języka polskiego.