KRYSTYNA GŁĄB

Krystyna Głąbówna
kl. VII
Wola Uhruska, 16 czerwca 1948 r.

Przeżycia wojenne

W 1944 r. była wojna z Niemcami. Armia sowiecka i polska biły Niemców, którzy chcieli się zatrzymać nad Bugiem. Ludziom z tych okolic nadbużańskich kazali ustąpić w kierunku Chełma. Wtedy miałam pierwsze przeżycia wojenne. W tak młodym wieku musiałam opuścić dom rodzinny. Przeżywałam ciężkie, smutne chwile na myśl, że może dom [będzie] spalony albo do niego nie wrócę. Ale Pan Bóg do tego nie dopuścił. Odjechaliśmy nie tak daleko, siedem kilometrów do [domu] cioci. Tam przebywaliśmy kilka dni. Po uwolnieniu przez Sowietów tej wsi, w której mieszkała ciocia, zaraz wróciliśmy do swojej wioski. Dom nasz zastaliśmy w całości, tylko trochę [był] uszkodzony przez szrapnel.