CECYLIA JAWORSKA

Cecylia Jaworska
kl. VII
Szkoła Powszechna we Wzdole Rządowym

Chwila najbardziej dla mnie pamiętna z lat okupacji

Pamiętna była ta ostatnia wojna. Okupant niemiecki niemiłosiernie bił się z Polakami. Najbardziej pamiętną dla mnie chwilą z lat okupacji był widok palącej się sąsiedniej wioski. Wioska ta to Michniów męczeński. Jakiś zdrajca doniósł Niemcom, że wieś Michniów opiekuje się partyzantami, więc Niemcy w okrutny sposób zemścili się na mieszkańcach Michniowa.

Nigdy nie zapomnę tej strasznej chwili, kiedy coraz to nowe słupy ognia wznosiły się w górę, coraz to inne domy podpalano – wszystko spłonęło doszczętnie. Została tylko murowana obora gajowego.

Wszystkich michniowian stłoczono do stodół i żywcem spalono. Co to była za okropna męka! Dziś, w XX w., wieku postępu [i] kultury, żeby tak okrutnie męczyć ludzi! Jakże ludzie są jeszcze [okrutni]! Zamiast serca mają w sobie kawał lodu, który jest zimny, obojętny na cierpienia ludzkie. Biedny, męczeński Michniów! [Ich] cierpienia i wielu, wielu Polaków były tym głosem wołającym o pomstę do Boga na okrutnego okupanta. Wszelka zbrodnia musi być ukarana. I Niemiec został ukarany. Sromotnie musiał uciekać z naszej ziemi.