RYSZARD RYLSKI

Ryszard Rylski
kl. V
Publiczna Szkoła Powszechna III st. w Chęcinach

Chwila najbardziej pamiętna z lat okupacji niemieckiej

Wstaje świt. Mgła powoli unosi się do góry, słońce przebija się przez nią. Pogoda zapowiada się wspaniale. Na ulicach naszego miasteczka strach. Kręcą się Niemcy, prowadząc ludzi. Słychać płacz kobiet i krzyki Niemców. Prowadzą wszystkich na rynek. Tam wybierają mężczyzn, pakują ich do samochodów. Kobiety płacząc, żegnają swoich mężów i synów. Po chwili zawarczały samochody. Pojechali! Na rynku zostały głośno płaczące kobiety i dzieci. Tak było w Chęcinach 2 czerwca 1944 r., tak było w całej Polsce. Niemcy przez cały czas okupacji znęcali się nad Polakami, ale ducha polskiego nie zabili w narodzie.