GUSTAW MALESA

Mińsk Mazowiecki, dnia 23 września 1970 r. Sędzia Sądu Powiatowego w Mińsku Mazowieckim Elżbieta Wróbel, w wykonaniu odezwy Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce z dnia 30 czerwca 1970 r., przesłuchała niżej wymienionego w charakterze świadka, w obecności protokolantki Elżbiety Koźbiał. Świadek, po pouczeniu o obowiązku mówienia prawdy i uprzedzeniu go o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 247 kodeksu karnego, po złożeniu przyrzeczenia zeznaje:


Imię i nazwisko Gustaw Malesa
Imiona rodziców Józef i Bronisława z d. Książek
Data i miejsce urodzenia 4 kwietnia 1924 r., Olesin
Miejsce zamieszkania Olesin, pow. Mińsk Mazowiecki
Zajęcie rolnik

Świadek zeznał co następuje:

Wiadomo mi, że w 1941 r. do Bolesława Książka zgłosił się Żyd imieniem Idel z prośbą o zatrudnienie. Bolesław Książek przyjął go do pracy w swoim gospodarstwie i Idel przebywał u niego, jak mi wiadomo, przez okres ok. dwóch lat. Skąd Idel przybył, jakie jest jego nazwisko, nie jest mi wiadomo. Wiek chłopca określam w granicach 18-19 lat.

O obecności Idela u Bolesława Książka wiedzieli sąsiedzi, jak również i policja. Ostrzegano go niejednokrotnie, że może mieć nieprzyjemności z racji przetrzymywania Żyda, lecz on nie usłuchał. 12 maja 1943 r. ok. godz. 3.00 przyjechali żandarmi, wśród których byli niejaki Parys i Gujda – policjanci, którzy, jak mi wiadomo, nie żyją już – i przeprowadzili obławę na terenie zabudowań Bolesława Książka. Żyd Idel schował się w stodole w maszynie, natomiast od Bolesława Książka poprzez bicie wymuszono ujawnienie kryjówki. W wyniku dokładnej rewizji odnaleziono Żyda Idela, po czym skutego wraz z Bolesławem Książkiem wyprowadzili do lasu odległego ok. trzech kilometrów od zabudowań Bolesława Książka, i zabili. Ja zostałem powiadomiony o egzekucji i udałem się na miejsce w godzinę później. Stamtąd zabraliśmy zwłoki Bolesława Książka i przewieźliśmy na cmentarz. Sąsiad Stanisław Czapski, nieżyjący już od roku, a będący świadkiem egzekucji, pochował w lesie Żyda Idela.

Nazwisk osób dokonujących egzekucji, jak również, kto ujawnił fakt przechowywania Żyda Idela przez Bolesława Książka – nie znam.

Na tym zakończono protokół, który po odczytaniu mi jako zgodny z moimi zeznaniami podpisuję.