WILHELM DUJ

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Szer. Wilhelm Duj, 29 lat, szofer.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Dostałem się do niewoli 19 września 1939 r. w miasteczku Horodynka [Horodenka], pow. Horodynka [Horodenka], woj. stanisławowskie.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Z Horodynki [Horodenki] wywieziono nas do Nowogradu [Nowogrodu] Wołyńskiego, a następnie na tereny polskie.

4. Opis obozu, więzienia:

Mieszkaliśmy w jednym z niewykończonych młynów lub w namiotach, gdzie warunki były bardzo złe i zły stan higieny.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Od 400 do 800 osób, narodowość mieszana.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Praca rozpoczynała się o 6.00 rano, [trwała] do 15.00, bez wynagrodzenia. Ubranie w bardzo złym stanie.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Badania odbywały się nocami. Areszty, czyli karcery, które zimą nie były opalane, lecz polewane wodą.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomocy lekarskiej nie było. Nazwisk zmarłych nie pamiętam.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Listów żadnych nie otrzymywałem i nie miałem żadnej łączności korespondencyjnej z rodziną.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

23 sierpnia, w chwili [podpisania] umowy polsko-sowieckiej wstąpiłem w miasteczku Starobielsk do wojska.

Miejsce postoju, 4 marca 1943 r.