JAN GIEREJ

Dnia 27 lutego 1991 r. o godz. 13.15 Wiesława Kryńska, zastępca prokuratora rejonowego w Węgrowie, z udziałem protokolanta Grażyny Wojasińskiej przesłuchała niżej wymienionego w charakterze świadka, którego tożsamość stwierdziła na podstawie dowodu osobistego BR 8782456 [wydanego przez] KP MO Węgrów. Świadka uprzedzono o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 247 § 1 kk), po czym świadek stwierdza własnoręcznym podpisem, że uprzedzono go o tej odpowiedzialności (art. 172 kpk). Następnie świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Jan Gierej
Imiona rodziców Stanisław i Elżbieta
Data i miejsce urodzenia 18 stycznia 1912 r., Miednik-Węgrów
Miejsce zamieszkania Stoczek,
Adres do doręczeń w kraju (art. 124 kpk) jw.
Zatrudnienie emeryt
Wykształcenie cztery klasy szkoły podstawowej

Uprzedzony o treści art. 165 i 166 kpk oświadczam, że od dzieciństwa mieszkam w Stoczku. Ze względu na swój wiek nie bardzo jestem w stanie przypomnieć sobie, czy w Stoczku w czasie wojny mieszkała jedna rodzina Postków czy też było kilka rodzin o tym nazwisku. Pamiętam, że ludzie mówili, że Postkowie podczas wojny ukrywali Żydów na terenie swoich posesji w jakimś bunkrze. Jak był zbudowany ten bunkier, trudno mi powiedzieć, bo nigdy tam nie byłem. Nie wiem też, czy Postkowie przechowywali jedną rodzinę żydowską czy kilka. Wiem tylko, że pod koniec wojny Niemcy wymordowali rodzinę Postków. Zostali zabici oboje małżonkowie i jeden syn, a troje dzieci zostało. Trudno mi powiedzieć, w jakim oni byli wieku. Ja tylko tę opowieść o tym morderstwie znam od mieszkańców wsi, ale bliżej na ten temat nic nie potrafię powiedzieć. Słyszałem tylko, że byli rozstrzelani, ale nie wiem gdzie. Na ten temat nie potrafię nic więcej powiedzieć. Nie wiem, kto by mógł coś więcej powiedzieć na ten temat, ponieważ Postkowie mieszkali na skraju wsi pod lasem, i nie wiem, kto z nimi utrzymywał bliższe kontakty. Mam już 79 lat, osłabioną pamięć i niewiele mogę przypomnieć sobie z tamtych wydarzeń.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Protokół niniejszy odczytano.

Przesłuchanie zakończono o godz. 13.30.