WOLF FAINSZTAIN

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Plut. Wolf Fainsztain, ur. 21 marca 1898 r., cztery klasy szkoły powszechnej, bezmajętny, piekarz, żonaty; piekarnia polowa nr 101.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

18 września 1939 r. w Równem zostałem jako polski żołnierz wzięty do niewoli.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Byłem w następujących obozach: Szepietówka, Ostróg, Zahorce, Brody, Filipowicze, Wołoczyska i Starobielsk.

4. Opis obozu, więzienia:

W obozach, w których byłem na Ukrainie i w północnej Rosji, były obory przeznaczone dla pomieszczenia nas, dachy były dziurawe, ściany i okna połamane, było bardzo dużo szczurów, wszy i innego robactwa. Spaliśmy na gołej ziemi wycementowanej, bez sienników i okrycia.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

W obozach byli polscy żołnierze, Polacy.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Pracowałem na przymusowych robotach. Norma była [wykopać] dziewięć metrów kubicznych zmarzniętej ziemi i wyrzuconą ziemię wyrównać na drodze. Nie było świąt ani niedzieli wolnej. Za pracę [otrzymywałem] 400 g chleba i dwa razy dziennie strawę, tak że przez cały czas w wyżej wymienionych obozach wyznaczonej normy nie mogłem wyrobić.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Przede wszystkim brutalny. Za karę, że nie wyrobiłem normy, otrzymywałem 400 g chleba i wody i posadzili mnie do karceru. Odbierali ciepłe odzienie, spałem na podłodze, gdzie było bardzo dużo pluskiew, wszy i innego robactwa.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Lekarze byli polscy. Nie mogli udzielić choremu pomocy, a jeżeli [któryś z nich] udzielił pomocy, to lekarza i chorego pędzili do pracy. Tak że nie uznawali choroby.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Pisałem ok. 30 listów, na które w odpowiedzi otrzymałem jeden list. Stwierdziłem, że NKWD czy to nie odsyłało moich listów, czy też przysłane listy zabierało dla siebie celem informacji.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zostałem zwolniony 8 września 1941 r. na podstawie amnestii i wyjechałem do Tocka [Tockoje], do polskiej armii.

Miejsce postoju, 4 marca 1943 r.