Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek bardzo chce zeznawa��, kiedy�� by�� przes��uchiwany, wspomina tylko, jak Ludwig Plagge zmusza�� wi����ni��w do wycie��czaj��cych ��wicze��, tzw. sport.]
No results