Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek by�� w��jtem Wawra podczas okupacji i by�� obecny w trakcie wydarze�� z 26 na 27 grudnia 1939 r. Podaje nazwiska Niemc��w, z kt��rymi mia�� kontakt, przekazuje r��wnie�� nazwiska os��b ocalonych.]
No results