Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek by�� wi����niem KL Auschwitz. Przebywa�� na bloku ��mierci. Relacjonuje kilka zbrodni, kt��rych by�� naocznym ��wiadkiem i okrucie��stwo stra��nik��w.]
No results