Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek opowiada o licznych przypadkach rozstrzelania Polak��w, o swoim aresztowaniu i o rodzinach zabitych w KL Auschwitz, a tak��e o ��ydach, ich cia��ach na drodze po dniu ich wysiedlenia.]
No results