Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Dyrektor Baudienstu w Jaworznie zeznaje na temat swojej pracy w zak��adzie. Twierdzi, ��e niczemu nie by�� winien i dobrze traktowa�� wi����ni��w.]
No results