Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Przes��uchiwany zeznaje w sprawie akcji likwidacji getta warszawskiego, odsy��aj��c do znanych mu opracowa�� i raport��w.]
No results