Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka, ksi��dza, o pos��udze kap��a��skiej w szpitalach ���Pod Krzyw�� Latarni����� i przy ko��ciele ��w. Jacka przy ul. Freta, ich funkcjonowaniu i pacyfikacji 2 wrze��nia 1944 r. Opis egzekucji w szpitalach na Starym Mie��cie pochodzi z drugiej r��ki.]
No results