Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja siostry szarytki, kt��ra pracowa��a w Szpitalu Wolskim przy ul. P��ockiej. Dotyczy dw��ch egzekucji ulicznych dokonanych 23 grudnia 1943 r. i 13 stycznia 1944 r. na G��rczewskiej 14, naprzeciwko szpitala. Siostra opisuje przywiezienie skaza��c��w, przebieg egzekucji oraz zabranie zw��ok.]
No results