Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja uczennicy, kt��ra opisuje zabranie dzieci z Prywatnego Gimnazjum Kupieckiego w Mi��sku Mazowieckim 22 maja 1944 r. na roboty do Niemiec.]
No results