Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = W maju 1942 r. ��wiadek zosta�� aresztowany przez ��andarm��w za niedostarczenie kontyngentu. P����niej do wrze��nia siedzia�� w wi��zieniu w Pi��czowie.]
No results